Frågor & Svar

Här finner du vanliga frågor och svar på dessa från oss på Nockläget!

Hittar du inte din fråga med svar här? Kontakta oss i så fall! 

 

1.

Fråga:

Hur vet jag om jag är höger- eller vänsterskytt?

Svar:

Det har mycket att göra med vilket av dina ögon du är mest dominant på.

Om det är ditt högra öga bör du skjuta som en högerskytt, dvs. hålla pilbågens handtag i vänster hand och dra strängen med höger hand. Och vice versa om du är dominant på vänster öga.

Vill du veta mer om vad ögondominans är och hur du kollar vilket öga du är dominant på så finns det en bra text att läsa här!

 

2.

Fråga:

Vad är draglängd?

Svar:

Man refererar ofta till draglängden inom bågskytte. Man kan tala om bågskyttens draglängd, men även om pilbågens draglängd.

När man talar om bågskyttens egna draglängd så är det något som man oftast hittar svar på när man har skjutit ett tag. Det beror på vilken typ av pilbåge man har och vilken teknik man använder. En bågskytts draglängd är alltså inte en fast siffra, utan mer ett mått varvid bågskytten känner sig bekäväm med pilbågen.

Draglängden på en pilbåge är oftast mätt från handtagets främre kant, till strängen, men andra sätt att mäta på förekommer.

Draglängden på en pilbåge används ofta för att beskriva pilbågens dragstyrka vid en specifik draglängd och denna draglängd brukar ofta vara 28 tum, men kan variera beroende på typ av pilbåge eller vilken bågmakare som tillverkat pilbågen.

En pilbåge har också en högsta, "garanterad" draglängd. Om pilbågen dras förbi denna gräns finns risk att pilbågen går sönder.

Ett väl använt knep för att ta reda på sin draglängd är som följer:

Ta längden av ditt armspann (i cm) delat med 2,54.

Ta den summan du får delat med 2,5.

Summan du får av detta är din ungefärliga draglängd i tum.

Ex. på formlen:

190 / 2,54 = 74,80

74,80 / 2,5 = 29,92

Se dock detta knepet som en riktpinne för att hitta en pilbåge om du inte har möjlighet att provskjuta, eller för att välja pillängd.

 

3.

Fråga:

Vad står " och # för?

Svar:

Tecknen " och # återfinns ofta inom bågskyttevärlden.

" står för inch (tum) och # står för lbs (pund). Det är med andra ord förkortningar av mätetal.

Även @ (at) förekommer och man ser det oftast på pilbågar där det talar om vid vilken draglängd en pilbåge är av en viss styrka; ex. 34#@28"

 

4.

Fråga:

Vad är dragstyrka?

Svar:

Dragstyrkan beskriver en pilbåges styrka mätt vid en specifik draglängd, dvs. hur mycket vikt (oftast i pund) som är lagrad i pilbågen vid den specifika draglängden.

Dragstyrkan är speciellt viktig att känna till när man ska välja rätt spine på pilskaft (observera att det finns många fler faktorer att ta hänsyn till vid val av spine på pil). Det är också ett bra sätt att komma fram till hur stark pilbåge man ska välja om man inte har möjlighet att provskjuta.  

 

5.

Fråga:

Vilken dragstyrka ska jag välja?

Svar:

Det hela beror lite på vad du ska ha din pilbåge till, men i stort, om du inte ska jaga med den så brukar det räcka med 40# för de flesta fritidsskyttar.

För nybörjare brukar 25-30# vara lagom. Att använda en för stark pilbåge som nybörjare brukar leda till problem och olater i tekniken.

Dragstyrka är dock inte allt i fråga om vilken hastighet man får på pilen. Det har också mycket att göra med pilbågens uppbyggnad, vilket material som använts och tekniken bågskytten använder, samt hur väl densamme utför sitt skytte. 

 

6.

Fråga:

Olika modeller av pilbågar har olika högsta draglängd, vad ska jag välja?

Svar:

Generellt sett är det aldrig någon fara att ha en pilbåge med en högsta draglängd som är längre än bågskyttens draglängd, tvärtom är värre då bågskytten riskerar dra över och sönder pilbågen.

Pilbågens draglängd kan ibland hänga ihop med själva pilbågens längd.

För en markskytt är detta inte så mycket att tänka på, men om bågskytten sitter till häst är det all idé att använda en så kort båge som möjligt, eftersom den är lättare att hantera från hästryggen.

Hur som helst, om bågskytten skjuter med fingerdrag, vill man helst inte ha en pilbåge som är för kort, då vinkeln på strängen på en kort pilbåge, vid fullt drag, är skarpare än på en längre båge. Detta medför att ju fler fingrar som drar strängen, ju mer vill strängne trycka ihop dem, som en sax. Därför lämpar sig korta pilbågar bättre för tumdrag.

 

7.

Fråga:

Vad är stack?

Svar:

En pilbåge som stackar känns i draget plötsligt tyngre, eller segare att dra än fram till punkten där den stackar.

Detta sker ungefär då strängen går över 90 graders vinkel mellan sträng och båglem, och man börjar dra pilbågens lemmar bakåt istället för neråt.

Här är ett kort filmklipp från YouTube som visar och beskriver stack.

 

8.

Fråga:

Vad är spine?

Svar:

Spine är styvheten på ett pilskaft och är en viktig faktor (framför allt för bågskyttar som använder fingerdrag) när man ska välja skaft till sin pilbåge.

Det finns två typer av spine; Statisk spine, som är ett skafts styvhet mätt med en spinemaskin, och dynamisk spine, som är den egentliga spinen på ett skaft där massor av faktorer påverkar, så som spetsvikt, längd på skaftet, bågskyttens släpp osv.

Produkter

Handla

Information

Svenska English